گرایش به داشتن وسایل جمع و جورتر به دلیل زندگی در خانه های کوچکتر، یکی از دغدغه های زندگی امروزی است. آشپزخانه نیز یکی از پرکاربردترین فضاها در خانه است ، چرا که تهیه ی غذا و رسیدگی به امورات تغذیه در این فضا صورت میگیرد.
اهمیت این موضوع از آن جهت شدت گرفته است که معماران و طراحان برای استفاده ی بیشتر از فضای خانه و در اختیار گرفتن امکانات بیشتر، طراحی هایی انجام دهند تا برای ساختمان های امروزی پرکاربرد تر باشد.
در ادامه ی مطلب تصاویری از این طراحی های جمع و جور برای آشپزخانه جلب میکنیم:

آشپزخانه جمع و جور

آشپزخانه جمع و جور

وسایل آشپزخانه

وسایل آشپزخانه

وسایل آشپزخانه

وسایل آشپزخانه

وسایل آشپزخانه

وسایل آشپزخانه

وسایل آشپزخانه

وسایل آشپزخانه