به دلیل حمله انتحاری صورت گرفته در یکی از رستورانهای واقع در مرکز سومالی، دست کم 6 نفر جان خود را از دست دادند.
بنا بر گزارش های منتشر شده این حمله در رستورانی واقع در شهر بلدوینه در مرکز سومالی رخ داد و گروه تروریستی الشباب وابسته به القاعده مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.
پیش تر منابع خبری اعلام کرده بودند گروه تروریستی الشباب در یک هفته گذشته با حمله به مناطق مختلف در این کشور و کنیا، دست کم 44 نفر را به قتل رساند.
الشباب که از سال 2007 برای براندازی دولت سومالی می جنگد، در سال 2011 کنترل پایتخت این کشور و چند پایگاه دیگر خود همچون شهر افجویی را از دست داد.
گروه تروریستی الشباب پنج سال پیش از پایتخت سومالی بیرون رانده شد، با این حال به حملات خود علیه نیروهای دولتی، نظامیان و غیرنظامیان و اهداف خارجی در این کشور ادامه می دهد.
شمار نیروهای الشباب در سال 2014 بین هفت تا 9 هزار نفر برآورد شده بود.