یک خوراکی چندش آور

خوراکی ها و غذاهای مختلفی در سراسر دنیا طبخ می شود، برخی از آنها دارای ظاهر بسیار جذاب و وسوسه برانگیزی هستند و برخی دیگر به قدری چندش آور هستند که تنها نشان دهنده ی خوی حیوانی برخی از افراد است.

 

خوردن مغز میمون

خوردن مغز میمون

به تازگی در دنیای بزگر مجازی ویدئویی منتشر شده که افراد ویتنامی را نشان می دهد که در یک رستوران دور یکدیگر جمع شده و میمونی را اسباب تفریح خود قرار داده اند.

یکی از این افرادی که میمون را نگه داشته است، با ساطوری بالای سر او ایستاده است و دیگران هم قاشق به دست آماده‌اند تا خوی وحشی‌گری خود را نشان دهند.

فردی که میمون را گرفته است، از ساطور خود استفاده می‌کند و سر میمون را می‌شکافد و فرد منتظر پس از گرفتن سر میمون شروع به خوردن مغز آن با قاشق می‌کند.

با انتشار این ویدئو در فضای مجازی، خشم بسیاری از کاربران برانگیخته شده است و همه را متعجب کرده اند که چگونه این افراد با خوی وحشی در دنیا زندگی می کنند و به این حرکت وحشتناک آنان پاسخی داده نمی شود.

خوردن مغز میمون

خوردن مغز میمون