فست فود نارا

فست فود نارا

فست فود نارا

فست فود نارا

فست فود نارا

فست فود نارا

رستوران خوب در تهران زیاد است و نارا یکی از آنها است. ویژگی که نارا را محبوب می سازد، انتخاب مواد پیتزا توسط خود مشتریان است. یعنی هر کس هر آنچه دوست داشته باشد می تواند روی پیتزایش قرار دهد.
فضای رستوران دلباز است و میز و صندلیهای فست فود با آرایشی مناسب و با فاصله از هم چیده شده اند. منوی نارا قیمت هایی متوسط دارد و هر آنچه مشتریان انتخاب کنند، هزینه ای معقول دارد.
فست فود نارا در جردن، خیابان ناهید غربی، پلاک 14/2 قرار دارد. در اطراف رستوران به راحتی می توان جای پارک پیدا کرد.