ورود به صنعت غذایی و راه اندازی یک رستوران ارزان قیمت می تواند بسیار پر سود باشد البته اگر شدنی باشد! برای دست یابی به چنین ایده ای لازم نیست تنها روی خرید کاناپه رستورانی ارزان یا سایر تجهیزات ارزان تمرکز کنید. داشتن تجهیزات با کیفیت می تواند بر کاراریی و کیفیت غذا بی افزاید به جای خرید تجهیزات ارزان رستوران بهتر است موارد دیگری را که در کاهش قیمت غذا تاثیر مستقیم دارند را مورد توجه قرار دهید.

روش های راه اندازی رستوران ارزان

برای داشتن یک رستوران ارزان و در عین حال باکیفیت لازم است از هدر رفت سرمایه جلوگیری کنید برای این کار باید سعی کنید مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت زیاد خریداری کنید و به بهترین و بهداشتی ترین شکل ممکن آن ها را انبار کنید.

پرس غذای کوچک تر
در صورتیکه حجم غذای شما به میزان معقولی کاسته شود می توانید ضمن حفظ کیفیت از قیمت غذا بکاهید، این روزها مردم سعی می کنند حجم غذای مصرفی خود را کاهش دهند تا رژیم غذایی خود را رعایت کنند. شما می توانید با وعده ارائه غذای کم حجم و رژیمی ضمن داشتن یک رستوران ارزان غذاهای باکیفیت و کم حجم در اختیار مشتریان خود قرار دهید. این روش ارائه غذا مدیریت منابع و مصارف غذا را ساده می کند.

راه اندازی رستوران ارزان

استفاده از فضای اشتراکی
شما می توانید رستوران خود را در یک فود کورت راه اندازی کنید فود کورت ها معمولا رستوران های کم هزینه ای هستند که به دلیل استفاده از فضای اشتراکی قادر خواهند بود به شما در قیمت گذاری بهتر منو در عین حفظ کیفیت غذا کمک کنند. بسیاری از هزینه های رستوران در شیوه فوت کورت بین غرفه ها تقسیم می شود و به این ترتیب می توان از هزینه ها کاست.

کم کردن کارکنان
اگر از رستوران سلف سرویس استفاده کنید و سعی کنید تعداد نیروهای انسانی خود را به حداقل مورد نیاز کاهش دهید دست یابی به هدف رستوران ارزان بسیار ساده خواهد بود.

استفاده از ظروف ارزان تر
در حال حاضر تجهیزات و ظروف ارزان قیمت که از کیفیت مناسبی برخوردار هستند در بازار زیاد یافت می شوند شما می توانید با استفاده از این ظروف از هزینه های خود بکاهید و قیمت مواد غذایی را به میزان معقولی کاهش دهید.

ارائه دستور پخت های پرطرفدار و ارزان
شما در رستوران خود می توانید از غذاهای پرطرفدار که مواد اولیه ارزان قیمتی دارند استفاده کنید به این ترتیب قادر خواهید بود با کمترین هزینه بیشترین میزان رضایت مشتریان را جلب کنید و ضمن تحقق آرمان رستوران ارزان مشتریان خوشحال و راضی زیادی داشته باشید.