شاید یکی از جذابیتهای رستوران رفتن، دورهمی ها باشد. اغلب با دوستانمان به رستوران یا کافه می رویم تا در کنار خوردن غذا از همنشینی و صحبت کردن با یکدیگر لذت ببریم. در این میان فقط افرادی که عجله دارند تنها به رستوران می روند و با نشستن روی صندلی بار غذای خود را سریعا می خورند تا به کارشان برسند. شاید اینطور رستوران رفتن هیچ لذتی به همراه نداشته باشد اما اگر مجبور باشید راه چاره ای نیست.
این مقدمه را گفتیم تا بگوییم یک رستوران زنجیره ای در ژاپن وجود دارد که برای افراد تنها ساخته شده است. رستوران زنجیره ای ایچیران که تنها یک نوع غذای سنتی ژاپنی یعنی رامن را ارائه می دهد، مکانی است که مشتریها بدون اینکه با شخصی صحبت کنند در گوشه ای دنج نودل خود را میل می کنند. به عبارتی در این رستوران هیچگونه مراوده و برخوردی با انسانها نخواهید داشت و فقط می روید که نودلتان را بدون اینکه خجالت بکشید هورت بکشید و بروید.

رستوران ایچیران در ژاپن

رستوران ایچیران در ژاپن

موسس این رستوران زنجیره ای نیز همین موضوع راحت نودل خوردن را سوژه قرار داده و این سری رستوران را تاسیس کرده است.  موسس این رستوران در این رابطه می گوید، زمانی که دانش آموز بوده، متوجه شد که برخی از دوستانش هنگام هورت کشیدن رامن جلوی دهانشان را می گیرند و از اینکه شخصی تماشایشان کند خجالت می کشند. اینجا بود که ایده ی ساخت رستورانی که افراد در آن با خیال راحت نودل بخورند در ذهن او شکل گرفت و او رستورانهای زنجیره ای ایچیران را تاسیس کرد. اکنون این رستوران زنجیره ای بیش از 60 شعبه در ژاپن و هنگ کنگ دارد.
در این رستوران از سفارش غذا گرفته تا تحویل آن با هیج انسانی صحبت نخواهید کرد، فقط غذا را توسط ماشین سفارش داده و روی صندلی بار خود تنها می نشینید و غذا را میل می کنید. در این رستوران جایگاه هر مشتری با تخته های چوبی از جایگاه کناری مجزا شده است. پس از نشستن روی صندلی خود پس از چند دقیقه دو دست در مقابل شما ظاهر شده و غذای شما را تحویل می دهد.

اگر پس از صرف غذا دلتان یک کاسه ی دیگر خواست، با قرار دادن کاسه ی خالی روی مستطیل روبه روی خود نشان می دهید که یک کاسه ی دیگر می خواهید. اگر هم نه که می توانید بدون هیچ کار اضافه ای رستوران را ترک کنید.

رستوران ایچیران در ژاپن

رستوران ایچیران در ژاپن

رستوران ایچیران در ژاپن

رستوران ایچیران در ژاپن

رستوران ایچیران در ژاپن

رستوران ایچیران در ژاپن

رستوران ایچیران در ژاپن

رستوران ایچیران در ژاپن