اگر مراسمی پیش رو دارید و میخواهید به یک رستوران سنتی بروید، از خود بپرسید که چه ملاک هایی برای انتخاب یک رستوران دارید. اگر میخواهید در این رستوران هنگام صرف غذا به موسیقی زنده نیز گوش دهید، چند رستوران سنتی بسیار خوب در تهران وجود دارد که پیشنهاد میشود حتما آنها را امتحان کنید.
یکی از این گزینه ها، رستوران سنتی دف است. این رستوران در خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر، نبش امیر اتابک ساخته شده است. در ورودی این رستوران به شکلی سنتی است و با طی چند پله به سمت پایین، به فضای اصلی رستوران دف خواهید رسید.
مدیریت و کادر این رستوران بسیار مجرب هستند و از شما با بهترین نوع برخورد استقبال میشوند. فضای این رستوران کاملا سنتی است و آینه کاری های حرفه ای و فوق العاده ی آن شما را مجذوب خود خواهد کرد. میز و صندلیهای چوبی رستوران با نظم خاصی چیده شده اند اما به دلیل تعداد زیاد آنها رفت و آمد را کمی مشکل میکند.
یکی از نکات منفی که درباره ی این رستوران از جانب مراجعین ذکر شده است، تهویه فضاست. به نظر برخی از این مشتریان برای یک رستوران سنتی معروف ، میبایست تهویه مناسب تری در نظر گرفته شود. البته اجرای موسیقی زنده فوق العاده پر هیجان آن ، بر کاستی های رستوران میچربد.

رستوران دف

رستوران دف

رستوران دف

رستوران دف