رستوران کایابوکیا تاورن مانند سایر رستورانهای سنتی ژاپنی دارای صندلی رستورانی با سبک ژاپنی از جنس چوب با فضایی گرم و صمیمی است که یک تفاوت عمده با سایر رستورانهای ژاپنی دارد. در این رستوران میمونهای گارسون از مهمانان پذیرایی می کنند. جالب است نه؟!

میمونهای کوچک گارسون در رستوران ژاپنی

میمونهای کوچک گارسون در رستوران ژاپنی

در دنیا رستورانهای عجیب بیشماری با ویژگیهای منحصر به فرد وجود دارند تا تجربه ای متفاوت از خوردن غذا را نصیب مشتریها کنند. شاید این تفاوت کمتر با صندلی رستورانی در سبک متفاوت ایجاد شود و عوامل دیگری بیشتر منجر به خاص جلوه کردن آنها می شوند. شاید درباره ی رستوران در زیر آب یا رستوران با گارسونهای ربات شنیده باشید.

شمار رستورانهای عجیب در دنیا زیاد است که اغلب با ویژگی منحصر به فردی که دارند قصد دارند مشتری بیشتری جذب کنند. حتی برخی از آنها در جذب گردشگر خارجی نیز نقش به سزایی دارند. حال رستورانی را معرفی می کنیم که میمونهای گارسون سبب شهرت آن شده است.

در رستوران کایابوکیا تاورن ژاپن، میمونهای بازی گوش را به خدمت گرفته اند تا یک رستوران متفاوت و بسیار جالب ایجاد کنند. مردم از سراسر ژاپن و جهان به این رستوران می آیند تا میمونهای بانمک گارسون را تماشا کنند. در ادامه فیلمی از این رستوران را تماشا کنید: