آیا همبرگر دوست دارید؟ فکر میکنید چند ساندویچ همبرگر را بتوانید پشت سر هم میل کنید؟ شاید تصور خوردن بیش از دو ساندویچ در آن واحد خارج از تصور باشد، حتی فک کردن به آن سب میشود که احساس سنگینی به آدم دست دهد.

 

رکورد خوردن بیشترین همبرگر در یک دقیقه

رکورد خوردن بیشترین همبرگر در یک دقیقه

اما خبر جالب این است که در رستوران همبرگر زارک در مترو مانيل در فيليپين، چالش های مختلفی در میان مردم محلی برگزار می شود.
اما آنچه که این رستوران را جالب کرده، این است که این رستوران تصمیم گرفته است که 10 نفر برتر در دور پر تنشی را معروف کند، یعنی نام این افراد در گینس ثبت می شود.
از مان 10 تن که در مسابقه بیشترین تعداد همبرگر در 1 دقیقه شرکت کردند، تنها کلوين «زارک من» مدينا و ريکاردو فرانسيسکو باقي ماندند تا رکوردار شوند.
فردی 24 ساله به نام ريکاردوي توانست 5 همبرگر 107 گرمی را در یک دقیقه بخورد. در انتهاوقتی از او پرسیده شد که اکنون چه احساسی داری؟ او در پاسخ گفت: ” هنوز گرسنه هستم” .

هرچند زارک من نتوانست در اين رقابت پيروز شود اما همچنان رکورد سريعترين زمان خوردن 12 پيتزا را که قبلا کسب کرده بود نگه داشته است. قوانين گينس براي ثبت اين رکورد اين است که شرکت کنندگان در لحظه مي توانند تنها يک همبرگر و با يک دست بخورند.

در این مسابقه آنها می توانستند چاشنی های مختلفی را به همبرگر خود اضافه کندد و با دست دیگرشان یک لیوان آب نگه دارند. در نهایت رکورد بيشترين همبرگر خورده شده در سه دقيقه متعلق به تاکرو کوباياشي از توکيو و 12 همبرگر است.