استفاده از خلاقیت برای آنکه یک منوی خاص با چیدمانی متفاوت در سرو غذا و نوشیدنی، در اختیار مراجع رستورانها و کافه ها قرار گیرد، امروز به یک امر عادی تبدیل شده است. چرا که به قولی آنقدر دست زیاد شده است که بدون ارائه خلاقیت دیگر جایی برای کافی شاپ ها و رستورانهای معمولی نمی ماند.
اما ناگفته پیداست که برخی از افراد در اجرای این نو آوری ها و خلاقیت ها آنقدر افراط می کنند که نه تنها از جذابیت کارشان کاسته میشود بلکه میل و رغبتی برای رفتن به رستوران و کافه ی آنها نمی ماند.
شاید بد نباشد نگاهی به روش های بسیار عجیب و خنده دار سرو غذا در کافه ها و رستوران ها بیندازیم. رستورانها و کافه های عجیب که از شیشه های مربا به جای لیوان و ماگ استفاده می کنند، یا اینکه تخته های گوشت جای خود را به بشقاب های رنگی داده اند. حتی بعضا دیده شده است که از لامپ هم برای سرو نوشیدنی ها استفاده میشود و یا یک شیشه آزمایشگاهی برای نوشیدن قهوه.
سخن را کوتاه می کنیم و توجه شما را به این کافه های عجیب و رستوران های به اصطلاح خاص جلب می کنیم:

 

تصاویری از سرو عجیب غذا

 

سرو عجیب غذا

سرو عجیب غذا

 

سرو عجیب غذا در کافه های عجیب

سرو عجیب غذا در کافه های عجیب

 

شرو عجیب نوشیدنی در کافه های عجیب

سرو عجیب نوشیدنی در کافه های عجیب

غذاهای عجیب

غذاهای عجیب

 

سرو عجیب غذا

سرو عجیب غذا

 

سرو عجیب غذا

سرو عجیب غذا

 

سرو عجیب غذا

سرو عجیب غذا

 

کافه های عجیب

کافه های عجیب

 

رستورانهای عجیب

رستورانهای عجیب

 

سرو عجیب غذا

سرو عجیب غذا