وقتی صحبت از صندلی اداری و کامپیوتر می شود راحتی و ارگونومی بودن بیشتر از هر چیزی مورد توجه قرار می گیرد. با اینکه قیمت صندلی چوبی یا فلزی ارزانتر است اما راحتی و انعطاف پذیری صندلی کار بسیار مهم است.

کارمندی که به طور متوسط 40 ساعت در هفته کار می کند و زمان بسیاری را روی صندلی می نشیند به خوبی معنی ارگونومی و راحتی صندلی را می داند. نشستن طولانی مدت بر روی صندلی غیر استاندارد می تواند عوارضی جبران ناپذیر به ستون فقرات وارد کند.

پشتیبانی کمری
سعی کنید صندلی را انتخاب کنید که قابلیت پشتیابنی از کمری داشته باشد. اینکه بتوانید قسمت تکیه گاه صندلی را جلو وعقب بیاورید و یا حالت ارتجاعی داشته باشد بسیار مهم است. پشتیبانی کمری برای جلوگیری از کمر درد و سیاتیک و شرایطی که می تواند به طور بالقوه برای کارکنان نارحت کننده باشد، حایز اهمیت است.

صندلی اداری

صندلی اداری

تنظیمات سریع
صندلی اداری خوب باید بین 5 تا 14 تنظیم مختلف باشد، تنظیمات پشتی، چرخشی، ارتفاع، ارتجاعی همگی دست به دست هم می دهند تا شرایط ارگونومی برای نشستن بی دردسر فراهم شود.

صندلی چرخ دار اداری
معمولا بیشتر صندلی های اداری چرخ دارند و به راحتی به اطراف حرکت می کنند. باید توجه داشت که برخی صندلی ها مخصوص حرکت روی سطح سفت و سرامیکی طراحی شده و برخی نیز برای حرکت روی فرش! سعی کنید صندلی مناسب با شرایط خود انتخاب کنید.

دسته های صندلی
دسته ها در صندلی نقش مهمی دارند. و فشار زیادی را تحمل می کنند. گاهی برای برخاستن و نشستن از دسته ها استفاده می شود و این خود موجب میشود در مدت زمان طولانی دسته ها از صندلی جدا شوند. سعی کنید صندلی انتخاب کنید که دسته ها توسط پیچ به صندلی ثابت شده باشند تا در صورت شل شدن با یک آچار به راحتی به حالت اول باز گردند.