انواع شکلات هایی که در سراسر جهان تولید می شود، از خوشمزه ترین خوراکی ها به شمار می روند. هر یک از ما ممکن است به طعم خاصی از شکلات ها علاقه مند باشیم. کاکائویی، شیری، طعم توت فرنگی یا کارامل و…
اما ظاهر شکلات ها تا چه حد می توانند تاثیرگذار باشند؟ طبیعی ست جذابیتی که در شکل ظاهری شکلات ها وجود دارد، می تواند تا میزان زیادی در برانگیختن اشتهای مشتریان موثر واقع شود.
اما در آدرس rooziato.com  با آثار هنرمندی آشنا می شوید که از شکلات ها خوراکی های چندش آوری خلق می کند و تعجب آور این است که مردم بسیاری برای خوردن این شکلات های زشت و تهوع آور سر و دست می شکنند.
“سارا هاردی” هنرمندی ست که این شکلات های عجیب را خلق می کند و در زیر می توانید تصاویری از شکلات های او را مشاهده کنید:

روزیاتو | شکلات های چندش آور

روزیاتو | شکلات های چندش آور

روزیاتو | شکلات های چندش آور

روزیاتو | شکلات های چندش آور

روزیاتو | شکلات های چندش آور

روزیاتو | شکلات های چندش آور

روزیاتو | شکلات های چندش آور

روزیاتو | شکلات های چندش آور

روزیاتو | شکلات های چندش آور

روزیاتو | شکلات های چندش آور