امروز برخی از رستوران داران با پایین آوردن قیمت غذاها سعی بر جذب بیشتر مراجعه کنندگان را دارند این در حالیست که این کاهش هزینه و قیمت ناشی از کیفیت پایین و پخت غذاها ناسالم است.
حتی برخی از این رستوران ها بدون داشتن مجوز به فعالیت می پردازند، یعنی تنها با کرایه یک مغازه و تهیه وسایل اولیه و با حداقل رعایت موارد بهداشتی به پخت غذا می پردازند.
به گفته ناصر حسینی رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورش این رستورانها با مواد اولیه بی کیفیت ، سنگدان فاسد و پوست مرغ ، کباب تهیه و توزیع می کنند.
وی با اشاره به اینکه این مراکز بدون پرداخت مالیات ، بیمه و با حداقل دستمزد اقدام به کاهش قیمت ها می کنند ، افزود : با 150 گرم گوشت گوسفند به قیمت 7 هزار تومان ، 2500 تومان برنج و 10 هزارتومان هزینه جانبی از جمله مالیات ، بیمه، دستمزد، آب ، برق، گاز و دیگر موارد ،قیمت تمام شده یک پرس چلوکباب 20 هزار تومان می شود.
در رستوران های ارزان قیمت در منطقه پیروزی شاهد تخلف هایی مانند استفاده از رنگ صنعتی ، وزن پایین گوشت مرغ در جوجه کباب ، گوشت بی کیفیت در کباب و برنج بی کیفیت خارجی بودیم که بازرسان اصناف و بازرسان بهداشت کشف و ثبت کردند.
یکی از مسائل قابل توجه در تهیه و توزیع این نوع غذاها جای خالی قانون تاثیرگذار در برخورد با شخص خاطی است.
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورشت با اشاره به اینکه تاکنون برخورد جدی با این اشخاص نشده است ،گفت : تنها برخورد با این واحدهای صنفی بدون مجوز ، پلمپ آنها حداکثر تا یک ماه است در حالی که صاحب این واحد پس از مدت تعیین شده به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
در شهر تهران تاکنون بیش از 600 واحدمتخلف به تعزیرات حکومتی معرفی و بیش از 50 واحد تعطیل شده است.