صاحب کبابی معروفی که چلوکباب هایش را به قیمت 5 هزار تومان میفروخت، به دلی اقدام خودسرانه در فک پلمپ و ادامه کار دستگیر شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز با اعلام این خبر گفت: این مغازه که به علت رعایت نکردن بهداشت و استفاده از احشاء و آلایش فاسد مرغ در تهیه کباب کوبیده استفاده می کرد هفته پیش پس از حضور بازرسان و در حضور خبرنگاران صدا وسیما پلمپ شد اما بر اساس گزارشهای مردمی صاحب مغازه پس از فک پلمپ اغاز به کار کرده بود.
مختاری افزود: پس از بازرسی مجدد ومحرز شدن فک پلمپ صاحب مغازه با حکم دادستان دستگیر و روانه بازداشتگاه شد.