در هر جای دنیا که پا بگذاریم، انواع و اقسام کباب ها از خوشمزه ترین غذاها قلمداد می شوند. در بخش خوردنی های روزیاتو به گزارشی در مورد انواع کباب ها در کشورهای مختلف دنیا برمی خوریم. برای درست کردن کباب روش های مختلفی مثل گریل کردن، قرار دادن بر روی آتش و یا منقل های سنگی مورد استفاده قرار می گیرند. به مشهورترین و در عین حال خوشمزه ترین کباب های دنیا توجه کنید:

1-    کباب بری (braai) از آفریقای جنوبی

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب بری

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب بری

2-    کباب آسادو از آرژانتین

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب آسادو

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب آسادو

3-    کباب یاکیتوری از ژاپن

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب یاکیتوری

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب یاکیتوری

4-    کباب لچون از فیلیپین

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب لچون

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب لچون

5-    کباب چوراسکو از برزیل

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب چوراسکو

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب چوراسکو

6-    کباب تندور از هندوستان

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب تندور

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب تندور

7-    کباب مغولی از تایوان

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب مغولی

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب مغولی

8-    کباب لوو از فیجی

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب لوو

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب لوو

9-    کباب اومو از سائوما

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب اومو

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب اومو

10-    کباب پاچامانکا از پرو

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب پاچامانکا

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب پاچامانکا

11-    کباب گوگیگوی از کره جنوبی

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب گوگیگوی

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب گوگیگوی

12-    کباب کوبیده از زمان ناصر الدین شاه قاجار در ایران

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب کوبیده

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب کوبیده

13-    کباب چنجه از ایران

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب چنجه

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب چنجه

14-    کباب برگ از ایران

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب برگ

روزیاتو / کباب های معروف دنیا / کباب برگ