برای استفاده از زیباترین پل معلق تهران، رستوران ملل می تواند گزینه خوبی باشد. این رستوران که بر روی پل معلق واقع شده، نمایی فوق العاده از مناظر سر سبز پارک آب و آتش و محله عباس آباد دارد.
میزهای غذاخوری کافی شاپ، هم در فضای ملل و هم در محوطه باز چیده شده اند. منوی رستوران شامل انواع خوردنی های سرد و گرم و تنقلات متنوع است و به صورت بوفه آزاد است.
برای استفاده از بخش کافی شاپ رستوران ملل، می بایست از 24 ساعت قبل با رستوران هماهنگ کنید و از 8 تا 12 می توانید مراجعه کنید.

رستوران ملل

رستوران ملل

رستوران ملل

رستوران ملل

رستوران ملل

رستوران ملل

رستوران ملل

رستوران ملل