بنا بر تازه ترین اخبار رستورانی منتشر شده، در 22 تیرماه جاری مردی با حضور در دادسرای امور جنایی تهران مدعی شد که توسط یکی از دوستانش به اسیدپاشی تهدید شده است.

شاکی این پرونده در اظهاراتش به قاضی سهرابی؛ بازپرس امور جنایی تهران گفت: من در یک رستوران در شرق تهران مشغول به کار هستم، روز قبل یکی از دوستانم برای خوردن نهار به رستوران آمد اما هنگام خوردن غذا و بر سر عدم سرویس‌دهی با من درگیر شد اما در نهایت رستوران را ترک کرد.

وی ادامه داد: این فرد در تلگرام برای من عکسی از یک ظرف فرستاد و گفت اسید تهیه کرده و قصد دارد رویم اسید بپاشد، در حال حاضر نیز من از وی شکایت دارم.

پس از ثبت این شکایت، تیمی از مأموران اداره آگاهی برای بازداشت متهم دست به کار شده و یک روز پس از ثبت شکایت وی را بازداشت کردند.

متهم این پرونده که به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد در اظهاراتش به بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران گفت: قبول دارم که در تلگرام برای شاکی پیام فرستادم و او را تهدید کردم اما داخل ظرف اسید نبود و فقط آب مقطر خودرو بود، من از شاکی ناراحت شده بود و فقط قصد ترساندم را داشتم.

پس از این اظهارات در حالیکه شاکی رضایت خود را از متهم اعلام کرده بود وی با سپردن وثیقه آزاد شد.