سوزش معده یکی از عذاب آور ترین اتفاقاتی است که می تواند برای معده رخ دهد.

همه ی ما در طول زندگیمان این سوزش بعضا موقتی را تجربه کرده ایم.

کسانی که مبتلا به سوزش معده هستند، میبایست از خوردن برخی از خوراکی ها اجتناب کنند.

اینفوگرافیک زیر به شما کمک می کند:

کسانی که سوزش معده دارند، این خوراکی ها را نخورند

کسانی که سوزش معده دارند، این خوراکی ها را نخورند