ره رستوران زیر به عنوان ده رستوران دریایی برتر در استانبول انتخاب شده اند.  اگر تور ترکیه رزرو می کنید و قصد سفر به استانبول را دارید، طعم لذیذ غذای این رستوران های را بچشید.

رستوران Balıkçı Kahraman

رستوران Balıkçı Kahraman

رستوران Balıkçı Sabahattin

رستوران Balıkçı Sabahattin

رستوران Bebek Balıkçısı

رستوران Bebek Balıkçısı

رستوران Eleos

رستوران Eleos

رستوران Kıyı

رستوران Kıyı

رستوران Park Fora

رستوران Park Fora

رستوران Poseidon

رستوران Poseidon

رستوران Tarihi Ali Baba

رستوران Tarihi Ali Baba

رستوران Tarihi Karaköy Balıkçısı

رستوران Tarihi Karaköy Balıkçısı

رستوران Yüksel Balık

رستوران Yüksel Balık