صندلی بار یا همان Bar Stool صندلی اغلب بدون تکیه ایست که در اپن یا بار آشپزخانه ها و در پیشخوان بارها و رستوران ها استفاده می شود.

مزیت صندلی بار چیست؟ این صندلی ها اغلب طراحی کوچک و جمع و جوری دارند و می توان بجای استفاده از صندلی های غذاخوری، از این صندلی ها در تعداد بیشتری استفاده کرد.

همچنین از نظر قیمتی این صندلی ها مقرون به صرفه تر هستند و می توان بجای یک صندلی غذاخوری، دو صندلی ار خریداری نمود.

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار

صندلی بار