ایده های جدید در خلق دکوراسیون های مدرن و گاه پسامدرن زیاد به چشم می خورد. اینکه این ایده ها چقدر برای مشتریان جذابیت دارد گاهی زیر سوال می رود. یکی از بارهای مدرن که در لیست ده بار عجیب جهان قرار گرفته، Modern Toilet در تایوان است. طراحی این بار از دستشویی الهام گرفته و مثلا بجای صندلی بار، صندلی به شکل توالت فرنگی، گذاشته شده است.