به زودی کسانی که با خرید تور اروپا به سواحل نروژ سفر می کنند، می توانند در یک رستوران فوق العاده در زیر آب غذا میل کنند.

 

نام این رستوران ” آندر ” به معنی زیر است و در نزدیکی روستای ” بالی ” در نروژ به زودی ساخته خواهد شد.

این رستوران فوق العاده 100 نفر ظرفیت خواهد داشت و از پنجره ی بسیار بزرگ آن به طول 36 فوت میتوان به تماشای اعمالق اقیانوس نشست.

 

رستوران آندر، در زیر اقیانوس

رستوران آندر، در زیر اقیانوس

رستوران آندر، در زیر اقیانوس

رستوران آندر، در زیر اقیانوس

رستوران آندر، در زیر اقیانوس

رستوران آندر، در زیر اقیانوس

رستوران آندر، در زیر اقیانوس

رستوران آندر، در زیر اقیانوس